Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO
na kadencję 2012-2016
(styczeń 2016 r.)

 

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

  Przewodniczący:
 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

  Członkowie:
 2. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 3. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 4. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 6. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 8. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Sławomir SCHULTIS
  Centrum Języków Obcych
 12. Dr Anna SZPILA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 13. Dr Tomasz ZAJĄC
  Wydział Muzyki
 14. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 15. Stud. Justyna OGRODZKA
  Wydział Ekonomii
 16. Stud. Kamil STATKIEWICZ
  Wydział Medyczny
 17. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 18. Mgr Joanna MAZUR
  Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 4. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczny
 5. Dr hab. prof. UR Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 8. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 9. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr Marzena LUBOWIECKA
  Wydział Muzyki
 12. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 13. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Mgr Mieczysław PIEKARZ
  Biblioteka UR
 15. Stud. Karina GUZEK
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Stud. Damian STROJNY
  Wydział Medyczny
 17. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 18. Mgr Marlena KOWALSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

  Przewodniczący:
 1. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY
  Wydział Wychowania Fizycznego

  Członkowie:
 2. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 4. Dr hab. prof. UR Józef CEBULSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Muzyki
 6. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
  Wydział Sztuki
 7. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
  Wydział Medyczny
 9. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 10. Dr inż. Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 11. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
  Wydział Pedagogiczny
 12. Dr Piotr PUSZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 13. Dr Kazimierz SUROWIEC
  Wydział Filologiczny
 14. Dr Włodzimierz ZIĘBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 15. Dr Paweł MAJKA
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Mgr Wiesława JANUSZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 17. Stud. Karina GUZEK
  Wydział Prawa i Administracji
 18. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 19. Stud. Joanna ZIĘBA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 20. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

KOMISJA STATUTOWA

  Przewodniczący:
 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
  Zastępca Przewodniczącego:
 2. Dr hab. prof. UR  Sabina GRABOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
  Członkowie:
 3. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy   
 4. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
  Wydział Sztuki
 5. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr hab. prof. UR Grzegorz OLIWA
  Wydział Muzyki
 8. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny 
 9. Prof. dr hab. Zbigniew SZYNDLAR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczny
 11. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 12. Dr Marcin NIEMCZYK
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 14. Dr  inż. Bogdan WIERZBIŃSKI
  Wydział Ekonomii
 15. Stud Małgorzata KUCZERA
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Stud. Izabela KUŁAK
  Wydział Prawa i Administracji
 17. Stud.  Piotr MOROCH
  Wydział Prawa i Administracji
 18. Mgr Justyna RUCHAŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
  Wydział Ekonomii

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Maria DROBA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Muzyki
 5. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Krzysztof KOSTRZEWA
  Wydział Muzyki
 7. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG
  Wydział Filologiczny
 8. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 12. Dr hab. prof. UR Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 13. Dr Beata GUZOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 14. Dr Anna STELIGA
  Wydział Sztuki
 15. Stud. Karolina BOROWIEC
  Wydział Ekonomii
 1. Stud. Justyna OGRODZKA
  Wydział Ekonomii
 1. Stud. Dawid POWĘSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Mgr Jarosław CHADAŚ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

Przewodnicząca:

 

 1. Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ
  Wydział Sztuki 
 2. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 3. Prof. dr hab. Jan JUNGER
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Prof. dr hab. Michał PARCZEWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Prof. dr hab. n. med. Józef RYŻKO
  Wydział Medyczny
 7. Prof.  dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI
  Wydział Filologiczny
 8. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ
  Wydział Pedagogiczny
 9. Dr hab. prof. UR Łukasz ŁUCZAJ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr hab. prof. UR Paweł PALUCH
  Wydział Muzyki
 11. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
  Wydział Pedagogiczny
 12. Dr hab. prof. UR Elżbieta RĄCZY
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
  Wydział Sztuki 
 14. Dr Maria BOSAK
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Dr Robert CZAJA
  Wydział Wychowania Fizycznego
 16. Dr Małgorzata DŻUGAN
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 17. Dr Joanna GRZEGORCZYK
  Wydział Medyczny
 18. Dr Beata KOPECKA
  Wydział Filologiczny
 19. Dr Tadeusz PLISZKA
  Wydział Ekonomii
 20. Dr Anna TABĘCKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 21. Dr Lech ZARĘBA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  
 22. Stud. Mateusz RYZNAR
  Wydział Wychowania Fizycznego
 23. Stud. Damian STROJNY
  Wydział Medyczny
 24. Stud. Kamil TROJNAR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr Marcin JACHYM
  Wydział Sztuki

 

Członkowie:

 1. Dr Agata ĆWIK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr Jan GAŁKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. Dr Colin F. HALES
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Renata JURASIŃSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. Dr Justyna LENIK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
  Wydział Filologiczny
 7. Dr n. med. Wacław KRUK
  Wydział Medyczny
 8. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Dorota PSTRĄG
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr Krzysztof UŚCIŁOWSKI
  Wydział Muzyki
 12. Stud. Monika FURMANEK
  Wydział Ekonomii
 13. Stud. Agata KARAŚ
  Wydział Sztuki
 14. Stud. Robert KARNAŚ
  Wydział Wychowania Fizycznego
 15. Stud. Marta ŁUKASIK
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 16. Stud. Ewelina PĘCKOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 17. Stud. Dominika PIWKO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut  Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 18. Stud. Jolanta SKUBISZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 19. Stud. Anna SOLECKA
  Wydział Pedagogiczny
 20. Stud. Karolina STROJNA
  Wydział Medyczny
 21. Stud. Beata STRZĘPEK
  Wydział Filologiczny
 22. Stud. Jacek SUŁUJA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 23. Stud. Weronika ŚWIĘCH
  Wydział Muzyki

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA
  Wydział Prawa i Administracji

Członkowie:

 1. Dr Katarzyna CWYNAR
  Wydział Sztuki
 2. Dr Marzanna DENIZIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. Dr Dorota JANKOWSKA
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Aleksandra MACH
   Wydział Pedagogiczny
 5. Dr Dariusz OPALIŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Paweł OSTROWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr Wojciech RZĄSA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 8. Dr Bożena STASIOWSKA-CHROBAK
  Wydział Muzyki
 9. Dr Piotr ŚLIWA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr Zygmunt TĘCZA
  Wydział Filologiczny
 11. Mgr Dorota OZGA
  Wydział Medyczny
 12. Stud. Angelika BOGACZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 13. Stud. Sebastian JĘDREJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. ANNA ŁYSIAK
  Wydział Ekonomii
 15. Stud. Lena MAJCHROWICZ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 16. Stud. Marta MAZURAK
  Wydział Sztuki
 17. Karolina MATERNIA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 18. Stud. Angelika PAKOS
  Wydział Medyczny
 19. Dominika PRZYWARA
  Wydział Wychowania Fizycznego
 20. Stud. Małgorzata SARATA
  Wydział Muzyki
 21. Stud. Estera SROKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 22. Stud. Karolina SZCZEPAŃSKA
  Wydział Pedagogiczny
 23. Stud. Paula WIECZOREK
  Wydział Filologiczny 

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
  Wydział Filologiczny
 2. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Marek DELONG
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Agnieszka PŮLPÁNOVÁ-RESZCZYŃSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Karolina KONIECZNA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. Mgr Patryk KOSOWSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. Mgr Marcelina JANISZ
  Wydział Filologiczny
 10. Mgr Joanna MAZUR
  Wydział Filologiczny
 11. Mgr Damian KUTYŁA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. Mgr Aleksandra SZNAJDROWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny        

  

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 

 1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Jerzy KUZICKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 4. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 5. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 6. Dr Hubert KOTARSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Natalia MATŁOK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. Mgr Agnieszka PIERSIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. Mgr Bożena FĄFARA
  Wydział Filologiczny
 10. Mgr Ewelina SZAREK
  Wydział Filologiczny
 11. Mgr Grzegorz DROBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. Mgr Marlena KOWALSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-02-05 13:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-05
Stronę obejrzano: 152648 razy
[+]