Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 30.11.2015.r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 14087
studia niestacjonarne 3134
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 17221
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 30.11.2015 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 5629
Absolwentów stacjonarnych: 4054
Absolwentów niestacjonarnych: 1575
Ogółem 1575

Wstawił:Szczęsny Jan 2016-01-19 14:24
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2016-01-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-01-19
Stronę obejrzano: 112809 razy
[+]