Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Wychowania Fizycznego
Wydział Wychowania Fizycznego

Dziekanat
Dziekanat studiów stacjonarnych I stopnia
tel. +48 17 8721842
Dziekanat studiów stacjonarnych II stopnia
oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia
tel. +48 17 8721843

Władze wydziału
Dziekan
Prof. dr hab. Wojciech Czarny

Prodziekani
Dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski
Dr Wojciech Bajorek
Dr Paweł Król

strona wydziału
http://wf.ur.edu.pl/

 

     We wrześniu 1988 r. w Krośnie powołano Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a w jego ramach Samodzielny Zakład Wychowania Fizycznego. W ten sposób w WSP uruchomiono nowy kierunek - wychowanie fizyczne. W czerwcu 1991 r. Senat WSP zlikwidował Punkt Konsultacyjny w Krośnie i w październiku powołał w Rzeszowie Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Aktualnie na Wydziale istnieje 11 zakładów.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: kultura fizyczna studentów, jej stan i perspektywy rozwoju; rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży; działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"; ochrona przyrody a turystyka; diagnostyka znamion barwnikowych i ryzyko zagrożenia czerniakiem; wpływ intensywnego wysiłku na układ hormonalny; rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; badania nad działaniem testosteronu jako środka dopingującego; badania nad zmianami w stawach biodrowych; zmiany patomorfologiczne w obrębie stawu biodrowego na tle zaburzeń w ukrwieniu, badania wydolności ogólnej w wybranych jednostkach chorobowych; teoria i praktyka sztuk i sportów walki. 


Wstawił:Szczęsny Jan 2016-01-12 07:42
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-01-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-01-12
Stronę obejrzano: 11344 razy
[+]