Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.03.2015 r.
26.03.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Wręczeniem aktu mianowania prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej na stanowisko profesora zwyczajnego JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko rozpoczął marcowe (26.03) posiedzenie Senatu.

Następnie rozpatrzone zostały wnioski w sprawie odznaczeń państwowych, medali KEN oraz nagród MNiSW.

Pod głosowanie poddano także wnioski rad wydziałów: o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Haliny Bartosik-Psujek (na stanowisku profesora zwyczajnego, na Wydziale Medycznym), przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR  Jana Bazana, a także zatrudnienie dra hab. prof. UR Ihora Virta i dra hab. Andrzeja Wala (na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).

Bez głosów przeciwnych, wraz z jednomyślną rekomendacją senackich komisji, przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad zarządzania prawami autorskimi  i zasad komercjalizacji wiedzy oraz regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i dydaktycznej w UR.

W dalszej części senatorowie głosowali nad uchwałą w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016, Regulaminem studiów doktoranckich oraz uchwałą w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.

Sprawozdanie na temat działalności naukowej w UR i współpracy międzynarodowej przedstawił też Prorektor ds. Nauki.

Na koniec JM Rektor przekazał zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-04-01 13:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-04-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-04-01
Stronę obejrzano: 2975 razy
[+]