Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.11.2014 r.
27.11.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

Podczas listopadowego posiedzenia Senatu UR (27 listopada) podjęto dyskusję nad kluczowymi dla Uniwersytetu zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnic­twie wyższym.

 W pierwszej kolejności dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii dr Grzegorz Wisz w prezentacji na temat budowy systemu wdrażania innowacji dla gospodarki opartej na wiedzy wskazywał na niezbędne do tego celu procesy, m.in.: wspieranie i asystowanie przy realizacji transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki i biznesu oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązań regulaminowych i procedur zgłaszania wyników pracy intelektualnej.

Z kolei z informacjami na temat zmian w programach studiów, uprawnień do tworzenia i prowadzenia kierunków, potwierdzania efektów uczenia się (także w kontekście wymogów nowej ustawy) wystąpił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat.

Senat podjął także uchwale o rozpoczęciu procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Igorowi Cependzie - Rektorowi Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.

Ponadto pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski rad wydziałów dotyczące zatrudnień na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: dr hab. n. o zdr. Teresy Pop (Wydział Medyczny), prof. dra hab. Tadeusza Boruty i prof. dra hab. Krzysztofa Skórczewskiego (Wydział Sztuki) oraz dr hab. Marty Połtowicz-Bobak i dra hab. Marcina Wołoszyna (Wydział Socjologiczno-Historyczny).


Wstawił:Drozd Szymon 2015-03-10 08:02
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-01-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-01-12
Stronę obejrzano: 4121 razy
[+]