Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.09.2014 r.
25.09.2014 r.

Z OBRAD SENATU

Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, na wrześniowym posiedzeniu (25.09) przyjął uchwały w następujących sprawach:

  • sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Hoffmanowej 8 (dawna siedziba Instytutu Archeologii),
  • zbycia nieruchomości gruntowych (Rzeszów-Załęże),
  • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
  • przyjęcia barw Wydziału Muzyki.

 

W wyniku pozytywnego głosowania pozytywne opinie dotyczące nowych zatrudnień otrzymali:

  • na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Witold Koziński (Wydział Ekonomii), prof. dr hab. Kazimierz Prus (Wydział Filologiczny), prof. dr hab. n. med. Zygmunt Dobrowolski (Wydział Medyczny), 
  • na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. prof. UR Martin Mizla i dr hab. Wiesława Kuźniar (Wydział Ekonomii), dr hab. Bożena Taras i dr hab. Marcin Grygiel (Wydział Filologiczny), dr hab. n. med. Sebastian Stec i dr hab. n. med. Kazimierz Widenka (Wydział Medyczny), dr hab. Dariusz Wojakowski  (Wydział Socjologiczno-Historyczny; II etat), dr hab. Jarosław Sankowski (Wydział Sztuki), dr hab. Jacek Dziok (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) i dr hab. Piotr Sowiński (Wydział Prawa i Administracji).

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-10-01 13:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-10-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-10-01
Stronę obejrzano: 4631 razy
[+]