Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

 

Przewodniczący:

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

 

Członkowie:

 

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 5. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 7. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 12. Dr Tomasz ZAJĄC
  Wydział Muzyki
 13. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 14. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 15. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 16. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 17. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-HistorycznyWstawił:Drozd Szymon 2014-02-07 13:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-02-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-02-07
Stronę obejrzano: 158204 razy
[+]