Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
na kadencję 2012-2016

 

Rektor
1. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
3. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI
4. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
7. Prof. dr hab. Maria DROBA
8. Dr inż. Grażyna GAJDEK
9. Stud. Katarzyna  NOWOSIADŁO

Wydział Ekonomii
10. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
11. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
12. Dr inż. Colin HALES
13. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

Wydział Filologiczny
14. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
15. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
16. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
17. Dr Jan WOLSKI
18. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
19. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
20. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
21. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
22. Dr Stanisław ADAMIAK
23. Stud. Kamil TROJNAR

Wydział Medyczny
24. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
25. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
26. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
27. Dr Grzegorz MAGOŃ
28.  () wakat

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
29. Dr hab. prof. UR Ryszard  PĘCZKOWSKI
30. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
31.  Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
32. Dr Anna BATIUK
33. Stud. Grzegorz PITTNER

Wydział Prawa i Administracji
34. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
35. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK
36. Dr Eugeniusz MOCZUK
37. Stud. Paweł WIERCIOCH

Wydział Socjologiczno-Historyczny
38. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
39. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
40. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA
41. Dr Krzysztof PIRÓG
42. Stud. Katarzyna SZCZYGIEŁ

Wydział Sztuki
43. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
44. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
45. Dr Anna STELIGA
46. Stud. Yanina GACHECHILADZE

Wydział Wychowania Fizycznego
47. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
48. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
49. Dr Paweł KRÓL
50. Stud. Maciej KAWIAK

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
51. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
52. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
53. Dr Maciej WNUK
54. Stud. Patrycja KROWIAK

Przedstawiciel doktorantów
55. Mgr Krzysztof BEREZKA

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych
56. Dr Sławomir SCHULTIS

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
57. Mgr Jarzy NOWAK
58. Mgr Mieczysław PIEKARZ
59. Halina TOMASZEK

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – kanclerz UR
Mgr Marzena FILIPEK – kwestor UR
Mgr Bożena KOT – audytor
Dr Bożena JASKOWSKA – dyrektor BUR
Mgr Stanisław DUDZIŃSKI – dyrektor Wydawnictwa
Dawid PAŚKO  –  przewodniczący Samorządu Studentów UR
Małgorzata KUTA-PAŁACH –  przewodnicząca Samorządu Doktorantów UR 

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr inż. Jan GĄSIOR
Mgr Bogusław BERDEL

Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego liczy 58 członków z głosem stanowiącym.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-11-07 13:48
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-11-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-11-07
Stronę obejrzano: 175151 razy
[+]