Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Dziekani
Dziekani

 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego

dr hab. inż. prof. UR Zbigiew CZERNIAKOWSKI
 
Dziekan Wydziału Ekonomii

dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
 
Dziekan Wydziału Filologicznego

dr hab. Zenon Ożóg prof. UR
 
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
 
Dziekan Wydziału Medycznego

dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
 
Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
 
Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Stanisław SAGAN
 
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
 
Dziekan Wydziału Sztuki

prof. Józef Jerzy KIERSKI
 
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
 
Dyrektor Pozawydziałowego, zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
 
Dyrektor Instytutu Filozofiii

dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
 

Wstawił:Szczęsny Jan 2012-09-13 09:47
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2012-08-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-08-31
Stronę obejrzano: 96776 razy
[+]