Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Samorząd Studentów
Samorząd Studentów

Samorząd Studentów UR
al. Rejtana 16C,
pok. 004 B.
+48 17 872 10 95

Samorząd Studentów UR - oficjalna strona.

 

    Zarząd
    Dawid Paśko – Przewodniczący SSUR
  • Katarzyna Pikula – Wiceprzewodniczący ds. Socjalno Bytowych
  • Dominika Hawryluk – Wiceprzewodnicząca ds. Komisji i Rozwoju
  • Łukasz Smycz – Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Budżetu
  • Katarzyna Wielgos – Wiceprzewodnicząca ds. Wydziałów i Rekrutacji

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizacją działającą na podstawie Statutu UR. W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałów, ogółem reprezentujący ok. 23000 studentów.

Bronimy praw i interesów studentów UR, zabiegamy o jak najlepsze warunki życia, ochrony zdrowia i nauki studiujących. Mamy także swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów RP, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

Samorząd Studentów prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań, popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową. Przedstawiciele studentów czynnie włączają się w pomoc społeczną (wolontariat i działalność charytatywną).

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-04-19 09:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2012-04-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-04-19
Stronę obejrzano: 20972 razy
[+]