Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
8. Prof. dr hab. Roman RESZEL
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Katarzyna PIKULA

Wydział Ekonomii
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES
16. Iwona ANIOŁ

Wydział Filologiczny
17. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
18. Prof. dr hab. Grzegorz KLEPARSKI
19. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
20. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
21. Dr Kazimierz SUROWIEC
22. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
23. Prof. dr hab. Józef TABOR
24. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
25. Dr hab. prof. UR Jan BAZAN
26. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
27. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
28. Dr hab. prof. UR Wojciech RDZANEK
29. Dr Waldemar LIB
30. Dr Piotr PUSZ
31. Stud. Gabriela BARANOWSKA

Wydział Medyczny
32. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
33. Dr hab. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
34. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
35. Dr hab. n. med. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
36. Stud. Eryka KLIMSZA

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
37. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
38. Prof. Marta WIERZBIENIEC
39. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
40. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
41. Dr Anna BATIUK
42. Stud. Lidia SOKOŁOWSKA

Wydział Prawa i Administracji
43. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
44. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
45. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
46. Dr Grzegorz BONUSIAK
47. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
48. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
49. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
50. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
51. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
52. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
53. Dr hab. prof. UR Jan PISULIŃSKI      
54. Dr Ewelina SIENKIEWICZ
55. Stud. Katarzyna STUKUS

Wydział Sztuki
56. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
57. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
58. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
59. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
60. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
61. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
62. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
63. Ks. dr Adam PODOLSKI
64. Stud. Paweł HORODKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
65. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
66. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
67. Stud. Piotr PANKIEWICZ

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
68. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
69. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI

Przedstawiciel doktorantów:
70. Mgr Daniel HANIK

Jednostki Międzywydziałowe
71. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
72. Mgr Danuta DZIADEK
73. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
74. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Dr Bożena JASKOWSKA
Stud. Dawid PAŚKO

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
Dr Jan GĄSIOR


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-15 10:40
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-02-15
Stronę obejrzano: 172015 razy
[+]