Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
8. Prof. dr hab. Roman RESZEL
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Katarzyna PIKULA

Wydział Ekonomii
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES
16. Stud. Malwina OBRĘBSKA

Wydział Filologiczny
17. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
18. Prof. dr hab. Grzegorz KLEPARSKI
19. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
20. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
21. Dr Kazimierz SUROWIEC
22. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
23. Prof. dr hab. Józef TABOR
24. Prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ
25. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
26. Prof. dr hab. Ryszard KĘPA
27. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
28. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
29. Dr Piotr PUSZ
30. Stud. Tomasz BIELEŃ
31. Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Medyczny
32. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
33. Dr hab. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
34. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
35. Dr hab. n. med. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
36. Stud. Piotr MATŁOSZ

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
37. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
38. Prof. Marta WIERZBIENIEC
39. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
40. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
41. Dr Anna BATIUK
42. Stud. Agnieszka PODBILSKA

Wydział Prawa i Administracji
43. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
44. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
45. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
46. Dr Grzegorz BONUSIAK
47. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
48. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
49. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
50. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
51. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
52. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
53. Stud. Katarzyna STUKUS

Wydział Sztuki
54. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
55. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
56. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
57. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
58. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
59. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
60. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
61. Ks. dr Adam PODOLSKI
62. Stud. Paweł HORODKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
63. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
64. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
65. Stud. Karolina STĘPIEŃ

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
66. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
67. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
68. Stud. Piotr STANOCH

Przedstawiciel doktorantów:
69. Mgr Daniel HANIK

Jednostki Międzywydziałowe
70. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
71. Mgr Danuta DZIADEK
72. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
73. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Dr Bożena JASKOWSKA

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr Jan GĄSIOR


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-10-18 12:07
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-10-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-10-18
Stronę obejrzano: 144954 razy
[+]