Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

(styczeń 2020 r.)

 

 

Rektor

 

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Prof. dr hab. Paweł Grata
 3. Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
 5. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
 6. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

 

 1. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
 2. Dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR
 3. Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
 4. Dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR
 5. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
 6. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
 7. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
 8. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 9. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 10. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 11. Dr Małgorzata Dziedzic
 12. Dr Anna Steliga
 13. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
 14. Dr Tomasz Zając

 

Kolegium Nauk Społecznych

 

 1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
 2. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
 3. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 4. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
 5. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
 6. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 7. Dr Aleksandra Mach
 8. Dr Marcin Niemczyk
 9. Dr Beata Sagan

 

Kolegium Nauk Medycznych

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny
 2. Prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka
 3. Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
 4. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
 5. Dr Wojciech Bajorek
 6. Dr Grzegorz Magoń

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 3. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
 4. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski
 5. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 6. Dr hab. Robert Pązik, prof. UR
 7. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 8. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 9. Dr inż. Grażyna Gajdek
 10. Dr Anna Szpila
 11. (wakat)

 

Przedstawiciele studentów

 

 1. Stud. Gabriela Chojnacka
 2. Stud. Dominik Fabianowicz
 3. Stud. Bartosz Gabrychowicz
 4. Stud. Bartosz Kocyło
 5. Stud. Mariola Krempa
 6. Stud. Sebastian Laszczyk
 7. Stud. Anna Magda
 8. Stud. Sebastian Matłosz
 9. Stud. Marcelina Misiewicz
 10. Stud. Sebastian Rzeszutek
 11. Stud. Mateusz Śliwa
 12. Stud.(wakat)

 

Przedstawiciel doktorantów

 

 1. Mgr Mateusz Rybak

 

Przedstawiciel jednostek pozawydziałowych

 

 1. Dr Sławomir Schultis

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

 1. Mgr Kinga Bieniasz
 2. Mieczysław Piekarz
 3. Halina Tomaszek

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 

Mgr inż. Barbara Oskroba – Kanclerz UR

Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR

Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR

Dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR – NSZZ „Solidarność” UR

Dr Małgorzata Skulimowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego na UR

 

Stali goście Senatu

 

Dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Mgr Bożena Kot – audytor

Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa

Stud. Kamila Sikorska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

Mgr Karol Skrobacz – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR


Wstawił:Kruba Adrian 2020-01-30 15:04
Sporządził:Marzena Czyż-Karnas   2020-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-30
Stronę obejrzano: 168134 razy
[+]