Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Wyniki akredytacji
Wyniki akredytacji

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną
(w ramach kolegiów od 1 października 2019 roku)

WydziałKierunekOcena PKATermin kolejnej
Akredytacji
Uchwała nr
z dnia
Kolegium Nauk Przyrodniczych
 


Kolegium Nauk Społecznych
Kolegium Nauk Humanistycznych

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kolegium Nauk Medycznych 

Kolegium Nauk Humanistycznych

 

 


Kolegium Nauk Społecznych
Kolegium Nauk Humanistycznych/
Kolegium Nauk SpołecznychKolegium Nauk Humanistycznych

Historia

Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2025/2026 789/2019 z dnia 24 października 2019 r.


Kolegium Nauk Medycznych


 


Systemy diagnostyczne w medycynie

Pozytywna
studia na poziomie
I stopniao profilu ogólnoakademickim
2025/2026 850/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

 

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną
(w ramach wydziałów do 30 września 2019 roku)

 

WydziałKierunekOcena PKATermin kolejnej
Akredytacji
Uchwała nr
z dnia
Biologiczno – Rolniczy
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 43/2005 z 10.02.2005 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Biologiczno-Rolniczego
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku biologia
i rolnictwo
Architektura krajobrazu Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2023/2024 556/2018
20 września 2018 r.
Biologia Warunkowa
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 933/2004
14 października 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
2010/2011 39/2006
5 stycznia 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
2016/2017 105/2011
10 marca 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie 
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 189/2017
25 maja
2017r.
Ochrona środowiska Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2018/2019 128/2013 
21 marca 2013 r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2024/2025 539/2019 
11 lipca 2019r.
Rolnictwo Pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 557/2002
14 listopada 2002r.
Warunkowa 
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 144/2008
13 marca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2014/2015 103/2009
19 lutego 2009r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 158/2015
12 marca 2015r.
Technologia żywności 

żywienie człowieka

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim

2020/2021 208/2015
9 kwietnia 2015 r.
Ekonomii Ekonomia Negatywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
- 741/2004
9 września 2004r.
zmiana oceny na warunkową
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 23/8/2004
25 listopada 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 201/2006
16 marca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 222/2009
23 kwietnia 2009r.
Pozytywna + strona 2
studia I i II stopnia
2020/2021 598/2015
3 września 2015 r.
Filologiczny Filologia polska Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2008/2009 723/2004
8 lipca 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 560/2009
2 lipca 2009r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 626/2015
3 września 2015 r.
Filologia (rosyjska, angielska, germańska) Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 148/2006
16 lutego 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2017/2018 1001/2011
24 listopada 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 426/2018
9 lipca 2018 r.
Matematyczno
– Przyrodniczy
Edukacja techniczno-informatyczna Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 528/2005
22 września 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 711/2011
1 września 2011r.
Fizyka Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 453/2006
22 czerwca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2016/2017 710/2011
1 września 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie II stopnia
2023/2024 608/2017
9 listopada
2017r.
Fizyka techniczna Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia
2012/2013 508/2007
28 czerwca 2007r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2019/2020

199/2014
17 kwietnia 2014 r.

Informatyka Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 591/2017
26 października
2017r.
Inżynieria materiałowa
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 617/2017
23 listopada
2017r.
Matematyka Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 1242/2004
29 grudnia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2016/2017 913/2010
23 września 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 592/2017
26 października
2017r.
Mechatronika Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 525/2017
12 października
2017r.
Medyczny
Pozytywna opinia
Prezydium PKA
Uchwała nr 239/2005
z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wniosku UR o utworzenie Wydziału Nauk
o Zdrowiu
i prowadzenie kształcenia na kierunku studiów: „fizjoterapia” na poziomie zawodowym
i magisterskim oraz „pielęgniarstwo”
i „położnictwo” na poziomie zawodowym.
Kierunek lekarski Pozytywna + strona 2 2022/2023 70/2017
23 lutego
2017 r.
Fizjoterapia Pozytywna 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2008/2009 44/2004
29 stycznia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 102/2016
17 marca  2016r.
Pielęgniarstwo pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 234/2003
8 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2009/2010 595/2007
5 lipca 2007r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2015/2016 210/2010
11 marca 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 595/2016
20 października 2016 r.
Położnictwo pozytywna opinia wniosku o utworzenie studi&oacu

Wstawił:Kruba Adrian 2019-12-02 13:56
Sporządził:Polska Komisja Akredytacyjna   2019-12-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-02
Stronę obejrzano: 10836 razy
[+]