Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.10.2019 r.
24.10.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 24 października 2019 r.

 

 1. Uchwalenie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Przyjęcie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach
  w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Zmiany w Uchwale nr 477/09/2019 Senatu UR z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie Prof. Nicaud Jean-Marc na stanowisku profesora
  wizytującego w Instytucie Biologii i Biotechnologii.
 6. Zmiana składu osobowego Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2019-2023.  
 7. Przyjęcie Regulaminu obrad Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Zmiany w składach osobowych komisji senackich.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprawa utworzenia Centrum Dydaktycznego Nauk Techniczno-Przyrodniczych w strukturze Kolegium Nauk Przyrodniczych.
 11. Sprawozdanie Prorektora ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką z działalności w latach 2016-2019.
 12. Informacja prof. dra hab. inż. Czesława Puchalskiego nt. realizacji Projektu – „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”.
 13. Zatwierdzenie programu studiów podyplomowych: logopedia.
 14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i zatwierdzenia programu dla choreograficznych studiów podyplomowych: prowadzenie zespołów tanecznych – taniec polski.
 15. Zatwierdzenie programu studiów podyplomowych: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
 16. Wniosek w sprawie przekształcenia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-28 13:28
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-28
Stronę obejrzano: 177 razy
[+]