Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

KONKURS NA ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO W ZAKŁADZIE FIZJOLOGII I EKOLOGII ROŚLIN07.08.2019 08:06

Termin składania dokumentów: 07.09.2019


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Neurochirurgii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej30.07.2019 13:48

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej30.07.2019 12:33

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Onkologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej30.07.2019 11:59

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej26.07.2019 15:05

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Onkologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej26.07.2019 15:02

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk o Człowieku26.07.2019 14:42

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Człowieku26.07.2019 14:33

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk o Człowieku.26.07.2019 14:17

Termin składania dokumentów: 29.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Powszechnej Historii Prawa i Historii Administracji26.07.2019 13:32

Termin składania dokumentów: 09.09.2019


Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Dermatologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej26.07.2019 12:30

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej26.07.2019 12:22

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej25.07.2019 10:22

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej25.07.2019 10:05

Termin składania dokumentów: 26.08.2019


Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Neurologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej25.07.2019 09:57

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej25.07.2019 09:38

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej25.07.2019 07:59

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej24.07.2019 15:12

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej24.07.2019 14:29

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej24.07.2019 14:11

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs na stanowisko profesora UR w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej24.07.2019 13:55

Termin składania dokumentów: 26.08.2019

Konkurs otwarty na stanowisko instruktora w Centrum Sportu i Rekreacji UR17.07.2019 10:40

Termin składania dokumentów: 25.08.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w dziedzinie: nauki społeczne w dyscyplinie: ekonomia i finanse16.07.2019 08:59

Termin składania dokumentów: 23.08.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w dziedzinie: nauki społeczne w dyscyplinie: ekonomia i finanse16.07.2019 08:27

Termin składania dokumentów: 23.08.2019

konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości w dziedzinie: nauki społeczne w dyscyplinie: ekonomia i finanse16.07.2019 08:10

Termin składania dokumentów: 23.08.2019Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwyciężcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian 2019-08-12 09:10
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-08-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-08-12
Stronę obejrzano: 25681 razy
[+]