Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

  1. s. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Pedagogiczny
  2. dr Wojciech Bajorek – zastępca przewodniczącego
    Wydział Wychowania Fizycznego
  3. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
    Wydział Biotechnologii
  5. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  6. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  7. dr Anna Szpila
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  8. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
    Wydział Medyczny
  9. dr Tomasz Zając
    Wydział Muzyki
  10. dr Aleksandra Mach
    Wydział Pedagogiczny
  11. dr Marcin Niemczyk
    Wydział Prawa i Administracji
  12. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  13. dr Magdalena Uchman
    Wydział Sztuki
  14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
    Centrum Języków Obcych
  15. stud. Kinga Kruczek
    Wydział Filologiczny
  16. stud. Łukasz Stępień
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  17. mgr Ireneusz Wojaczek
    Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

 

KOMISJA DS. ROZWOJU

 

  1. dr hab. Jan Bazan, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  2. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – zastępca przewodniczącego
    Wydział Medyczny
  3. dr inż. Grażyna Gajdek
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  5. dr inż. Bogdan Wierzbiński
    Wydział Ekonomii
  6. dr Małgorzata Dziedzic
    Wydział Filologiczny
  7. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
    Wydział Medyczny
  8. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
    Wydział Muzyki
  9. dr Waldemar Lib
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
    Wydział Prawa i Administracji
  11. dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
    Wydział Sztuki
  13. dr hab. Paweł Król, prof. UR
    Wydział Wychowania Fizycznego
  14. mgr Tomasz Świątek
    Centrum Sportu i Rekreacji
  15. stud. Adrianna Martyna
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  16. stud. Jolanta Skubisz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  17. mgr Karolina Kumka
    Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

  1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
    Wydział Wychowania Fizycznego
  2. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Ekonomii
  3. mgr Wiesława Janusz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  5. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  6. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
    Wydział Medyczny
  8. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
    Wydział Muzyki
  9. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr Paweł Majka
    Wydział Prawa i Administracji
  11. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  13. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
    Wydział Sztuki
  14. dr Sławomir Schultis
    Centrum Języków Obcych
  15. Mieczysław Piekarz
    Biblioteka UR
  16. stud. Klaudia Błasiak
    Wydział Ekonomii

KOMISJA STATUTOWA

 

  1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Filologiczny
  2. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  3. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  5. dr inż. Lidia Kaliszczak
    Wydział Ekonomii
  6. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr Julian Skrzypiec
    Wydział Medyczny
  8. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
    Wydział Muzyki
  9. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr Marcin Niemczyk
    Wydział Prawa i Administracji
  11. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
    Wydział Sztuki
  12.  dr Wojciech Bajorek
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. dr Danuta Hejda
    Centrum Kultury i Języka Polskiego „POLONUS”
  14. stud. Kamila Sikorska
    Wydział Medyczny
  15. stud. Jakub Rzeźniczek
    Wydział Prawa i Administracji
  16. mgr Barbara Drygaś
    Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

  1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Medyczny
  2. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Robert Pązik, prof. UR 
    Wydział Biotechnologii
  4. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  5. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  6. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
    Wydział Muzyki 
  8. dr Małgorzata Zarębińska
    Wydział Muzyki
  9. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
    Wydział Prawa i Administracji
  11. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. dr Anna Steliga
    Wydział Sztuki
  13. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
    Wydział Wychowania Fizycznego
  14. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  15. dr Miłosz Szczudło
    Centrum Sportu i Rekreacji
  16. stud. Mateusz Śliwa
    Wydział Ekonomii    
  17. stud. Karolina Maternia
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  18. mgr Matylda Zatorska
    Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

  1. prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka – przewodnicząca
    Wydział Prawa i Administracji
  2. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Filologiczny
  3. dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  4. prof. dr hab. Maria Droba
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  5. dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  6. dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  7. dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. UR
    Wydział Medyczny
  8. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
    Wydział Muzyki
  9. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr hab. Artur Mordka, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR
    Wydział Sztuki
  12. prof. dr hab. Jan Junger
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. dr Marta Rzepecka
    Centrum Języków Obcych
  14. stud. Kinga Kruczek
    Wydział Filologiczny
  15. stud. Marta Łukasik
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  16. stud. Sebastian Czechowicz
    Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

  1. dr Agata Ćwik – przewodnicząca komisji
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr Anna Tabęcka-Łonczyńska
    Wydział Biotechnologii
  3. dr Jolanta Wojnar
    Wydział Ekonomii
  4. dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr Przemysław Kolek
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  6. dr Grzegorz Magoń
    Wydział Medyczny
  7. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
    Wydział Muzyki
  8. dr Jakub Czopek
    Wydział Pedagogiczny
  9. dr Konrad Kędzierski
    Wydział Prawa i Administracji
  10. dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
    Wydział Sztuki
  12. dr Justyna Lenik
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. stud. Karolina Maternia
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  14. stud. (wakat)
    Wydział Biotechnologii
  15. Izabela Rożek
    Wydział Ekonomii
  16. stud. Kamil Klimkiewicz
    Wydział Filologiczny
  17. stud. Marta Łukasik
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  18. stud. Magdalena Olszewska
    Wydział Medyczny
  19. stud. Magdalena Bukała
    Wydział Muzyki
  20. stud. Marzena Baran
    Wydział Pedagogiczny
  21. stud. Magdalena Jarząbek
    Wydział Prawa i Administracji
  22. stud. (wakat)
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  23. stud. Ewelina Pociask
    Wydział Sztuki
  24. stud. Damian Gałan
    Wydział Wychowania Fizycznego

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

  1. dr hab. Anna Golonka, prof. UR – przewodnicząca komisji
    Wydział Prawa i Administracji
  2. dr Marzanna Deniziak
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
    Wydział Biotechnologii
  4. dr Dorota Jankowska
    Wydział Ekonomii
  5. dr Grzegorz Jaśkiewicz
    Wydział Filologiczny
  6. dr Marta Łuszczak
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr n. o zdr. Justyna Wyszyńska
    Wydział Medyczny
  8. dr Bożena Stasiowska-Chrobak
    Wydział Muzyki
  9. dr Beata Gumienny
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr Jarosław Kinal
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR
    Wydział Sztuki
  12. dr Paweł Ostrowski
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. stud. Mariola Krempa
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  14. (wakat)
    Wydział Biotechnologii
  15. stud. Mateusz Śliwa
    Wydział Ekonomii
  16. stud. Wiktoria Gierlach
    Wydział Filologiczny
  17. stud. Łukasz Stępień
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  18. stud. Sebastian Matłosz
    Wydział Medyczny
  19. stud. Joanna Korneńko
    Wydział Muzyki
  20. stud. Marcelina Misiewicz
    Wydział Pedagogiczny
  21. stud. Sebastian Czechowicz
    Wydział Prawa i Administracji
  22. (wakat)
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  23. stud. Karolina Pociask
    Wydział Sztuki
  24. stud. Natalia Nowosielska
    Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

  1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  4. dr hab. Roman Magryś, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr Mira Malczyńska-Biały
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  6. dr Hubert Kotarski
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  7. mgr Patryk Kosowski
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  8. mgr Karol Skrobacz|
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  9. mgr Łukasz Stec
    Wydział Filologiczny
  10. mgr Tomasz Kasza
    Wydział Filologiczny
  11. mgr Sławomir Bździuch
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. mgr Andrzej Wajda
    Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

  1. prof. dr hab. Krzysztof  Kukuła
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr Beata Guzowska
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  6. dr Wojciech Kwieciński
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  7. mgr Natalia Tańska
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  8. mgr Karol Skrobacz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  9. mgr Matylda Zatorska
    Wydział Filologiczny
  10. mgr Damian Niezgoda
    Wydział Filologiczny
  11. mgr Judyta Rebizant
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. mgr Paweł Kocańda
    Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wstawił:Kruba Adrian 2019-05-31 13:25
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-05-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-05-31
Stronę obejrzano: 144874 razy
[+]