Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Plany studiów i efekty kształcenia » Systemy diagnostyczne w medycynie
Systemy diagnostyczne w medycynie

Cykl kształcenia 2018/2019 - 2021/2022

 

Efekty kształcenia

Plan studiów

Sylabusy - dostępne po podaniu hasła. Szczegółowe informacje w p.38 A0/B1-P

 

=========================================================================================================

 

Cykl kształcenia 2017/2018 - 2020/2021

 

Efekty kształcenia

Plan studiów

Sylabusy - dostępne po podaniu hasła. Szczegółowe informacje w p.38 A0/B1-P

 

=========================================================================================================

 

Cykl kształcenia 2016/2017 - 2019/2020

 

Efekty kształcenia

Plan studiów

Sylabusy - dostępne po podaniu hasła. Szczegółowe informacje w p.38 A0/B1-P

 

=========================================================================================================

 

Cykl kształcenia 2015/2016 - 2018/2019

 

Efekty kształcenia

Plan studiów

Sylabusy - dostępne po podaniu hasła. Szczegółowe informacje w p.38 A0/B1-P


Wstawił:Kruba Adrian 2019-04-12 11:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-12
Stronę obejrzano: 127 razy
[+]