Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.03.2019 r.
28.03.2019 r.

 

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 marca 2019 r.

 

1.    Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe oraz medale KEN.

2.    Wniosek o nadanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego pani Genowefie Kruczek-Kowalskiej.

3.    Zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej UR.

4.    Zmiana w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.

5.    Ocena dorobku naukowego kadry UR za 2018 rok – sprawozdanie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

6.    Zmiany w Uchwale nr 283/05/2018 Senatu UR z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.

7.    Wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

8.    Zmiany w Uchwale nr 296/05/2018 Senatu UR z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.

9.    Sprawy różne.

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-03-29 13:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-29
Stronę obejrzano: 1476 razy
[+]