Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2008
2008

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2008.

 

Uchwały Senatu UR ze stycznia 2008 r.

  1. W sprawie przyjęcia przez Senat uchwały Komisji Wyborczej o podziale miejsc w Kolegium Elektorów UR i przyjęcia Kalendarium Wyborczego
  2. W sprawie przyjęcia opinii o zasługach i dorobku prof. Władysława Bartoszewskiego, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
  3. W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UR prof. Franciszkowi Chrapkiewiczowie-Chapeville
  4. W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UR prof. Markowi Pedlowi
  5. O powołaniu w roku akademickim 2007/2008 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego
  6. W sprawie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wstawił:Szczęsny Jan 2008-03-18 08:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-18
Stronę obejrzano: 9298 razy
[+]