Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty » Studia doktoranckie
Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w roku akademickim 2007/2008.

Wysokość opłaty rocznej za niestacjonarne studia doktoranckie

Archeologia - 3.500 zł
Historia - 3.500 zł
Językoznawstwo - 4.000 zł
Literaturoznawstwo - 4.000 - zł
Socjologia - 3.500 -zł

W opłacie mieści się także opłata za przewód doktorski.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-06 14:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Stronę obejrzano: 7354 razy
[+]