Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.10.2018 r.
25.10.2018 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 25 października 2018 r.

 

1. Wręczenie nagrody Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego panu mgr. Adamowi Maryniakowi.

2. Sprawy osobowe.

3. Zmiany w składach osobowych senackich komisji.

4. Prezentacja Prorektora ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką dotycząca Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025.

5. Informacje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o wynikach rekrutacji na bieżący rok akademicki.

6. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim – sprawozdanie za rok akademicki 2017/2018.

7. Zmiany w Uchwale nr 275/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

8. Informacja Rektora na temat wdrażania na UR Ustawy 2.0.

9. Sprawy różne:

– uchwała w sprawie zaopiniowania Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-11-07 08:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-11-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-06
Stronę obejrzano: 3474 razy
[+]