Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.05.2018 r.

Z OBRAD SENATU

 

Majowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 24.05.2018 r., pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka.

Obrady skoncentrowane były na sytuacji materialnej Uniwersytetu i jego rozwoju. W tym kontekście (o finansach Uczelni) mówił Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR. Jednomyślnie zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Senat przyjął także „Wieloletni Program Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025” oraz szereg uchwał inwestycyjnych w sprawach realizacji projektów, dotyczących przebudowy budynków dydaktycznych, m.in.: przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13, ul. Jałowego 24, ul. Towarnickiego 3, ul. Marszałkowskiej 24A, ul. Warszawskiej, bud. A1 przy ul. Rejtana 16c.

Zatwierdzono także uchwały w sprawie komercyjnego wykorzystania infrastruktury, powstałej w ramach projektów: Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR; Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej; Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych.

Przyjęto także uchwałę w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019, a także zmiany w Uchwale nr 625/05/2016 Senatu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza UR.

Konsekwencją przyjętej przez zgormadzonych uchwały wszczęta została procedura nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Profesorowi Shimonowi Redlichowi.

Pozytywne opinie Senatu zyskały wnioski w sprawach osobowych – zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Artura Czapigi (na Wydziale Filologicznym) oraz dr hab. n. med. inż. Doroty Bartusik-Aebisher, dr hab. n. o zdr. Moniki Binkowskiej-Bury, dr hab. n. o kult. fiz. Justyny Drzał-Grabiec i dra hab. n. med. Davida Aebishera (na Wydziale Medycznym).

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-05-30 09:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-05-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-05-30
Stronę obejrzano: 1076 razy
[+]