Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

  1. ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR - przewodniczący komisji
    Wydział Pedagogiczny
  2. dr Wojciech Bajorek - zastępca przewodniczącego
    Wydział Wychowania Fizycznego
  3. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  5. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  6. dr Anna Szpila
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
    Wydział Medyczny
  8. dr Tomasz Zając
    Wydział Muzyki
  9. dr Aleksandra Mach
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
    Wydział Prawa i Administracji
  11. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. dr Magdalena Uchman
    Wydział Sztuki
  13. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
    Wydział Biotechnologii
  14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
    Centrum Języków Obcych
  15. stud. Kamila Sikorska
    Wydział Medyczny
  16. stud. Łukasz Stępień
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

KOMISJA DS. ROZWOJU

 

  1. dr hab. Jan Bazan, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  2. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – zastępca przewodniczącego
    Wydział Medyczny
  3. dr inż. Grażyna Gajdek
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr inż. Bogdan Wierzbiński
    Wydział Ekonomii
  5. dr Małgorzata Dziedzic
    Wydział Filologiczny
  6. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
    Wydział Medyczny
  7. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
    Wydział Muzyki
  8. dr Waldemar Lib
    Wydział Pedagogiczny
  9. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
    Wydział Prawa i Administracji
  10. dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
    Wydział Sztuki
  12. dr hab. Paweł Król, prof. UR
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  14. mgr Tomasz Świątek
    Centrum Sportu i Rekreacji
  15. stud. Adrianna Martyna
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  16. stud. Jolanta Skubisz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

  1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
    Wydział Wychowania Fizycznego
  2. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Ekonomii
  3. mgr Wiesława Janusz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  6. dr Adam Najdecki
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
    Wydział Medyczny
  8. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
    Wydział Muzyki
  9. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr Paweł Majka
    Wydział Prawa i Administracji
  11. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  13. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
    Wydział Sztuki
  14. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  15. dr Sławomir Schultis
    Centrum Języków Obcych
  16. Mieczysław Piekarz
    Biblioteka UR
  17. stud. Małgorzata Soroń
    Wydział Medyczny
  18. stud. Klaudia Błasiak
    Wydział Ekonomii

 

KOMISJA STATUTOWA

 

  1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Filologiczny
  2. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  3. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  4. dr inż. Lidia Kaliszczak
    Wydział Ekonomii
  5. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  6. dr Julian Skrzypiec
    Wydział Medyczny
  7. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
    Wydział Muzyki
  8. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
    Wydział Pedagogiczny
  9. dr Marcin Niemczyk
    Wydział Prawa i Administracji
  10. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
    Wydział Sztuki
  11. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR
    Wydział Wychowania  Fizycznego
  12. dr hab. Stanisław Sadło, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  13. dr Danuta Hejda
    Centrum Kultury i Języka Polskiego POLONUS
  14. Joanna Paździor
    Wydział Prawa i Administracji
  15. Agata Trela
    Wydział Prawa i Administracji

 

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

  1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR – przewodniczący komisji
    Wydział Medyczny
  2. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  6. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
    Wydział Muzyki 
  7. dr Małgorzata Zarębińska
    Wydział Muzyki
  8. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  9. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
    Wydział Prawa i Administracji
  10. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. dr Anna Steliga
    Wydział Sztuki
  12. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
    Wydział Wychowania Fizycznego
  13. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  14. dr hab. Robert Pązik, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  15. dr Miłosz Szczudło
    Centrum Sportu i Rekreacji
  16. stud. Izabela Kułak
    Wydział Prawa i Administracji    
  17. stud. Karolina Maternia
    Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

  1. prof. dr hab. Stanisław Górecki – przewodniczący komisji
    Wydział Sztuki
  2. prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka – zastępca przewodniczącego
    Wydział Prawa i Administracji
  3. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR– zastępca przewodniczącego
    Wydział Filologiczny
  4. dr hab. Roma Durak
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  5. dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR
    Wydział Ekonomii
  6. dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  7. dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. UR
    Wydział Medyczny
  8. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
    Wydział Muzyki
  9. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
    Wydział Pedagogiczny
  10. dr hab. Artur Mordka, prof. UR
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  11. prof. dr hab. Jan Junger
    Wydział Wychowania Fizycznego
  12. dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
    Wydział Biotechnologii
  13. dr Marta Rzepecka
    Centrum Języków Obcych
  14. stud. Karina Guzek-Buk
    Wydział Prawa i Administracji
  15. stud. Marta Łukasik
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  16. stud. Agnieszka Niedźwiedź
    Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

  1. dr Agata Ćwik – przewodnicząca komisji
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr Artur Ostromęcki
    Wydział Ekonomii
  3. dr Dorota Osuchowska
    Wydział Filologiczny
  4. dr Przemysław Kolek
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  5. dr Grzegorz Magoń
    Wydział Medyczny
  6. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
    Wydział Muzyki
  7. dr Jakub Czopek
    Wydział Pedagogiczny
  8. dr Konrad Kędzierski
    Wydział Prawa i Administracji
  9. dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  10. dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
    Wydział Sztuki
  11. dr Justyna Lenik
    Wydział Wychowania Fizycznego
  12. dr Aleksandra Kwiatkowska
    Wydział Biotechnologii
  13. stud. Adrianna Martyna
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  14. stud. Dawid Brudek
    Wydział Ekonomii
  15. stud. Anna Magda
    Wydział Filologiczny
  16. stud. Marta Łukasik
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  17. stud. Małgorzata Soroń
    Wydział Medyczny
  18. stud. Małgorzata Sarata
    Wydział Muzyki
  19. stud. Marcelina Misiewicz
    Wydział Pedagogiczny
  20. stud. Ewelina Pęckowska
    Wydział Prawa i Administracji
  21. stud. Dominik Boratyn
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  22. stud. Agata Karaś
    Wydział Sztuki
  23. stud. Ewa Zięba
    Wydział Wychowania Fizycznego
  24. stud. Sara Nawrocka
    Wydział Biotechnologii

 

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

  1. dr hab. Anna Golonka, prof. UR – przewodnicząca komisji
    Wydział Prawa i Administracji
  2. dr Marzanna Deniziak
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr Dorota Jankowska
    Wydział Ekonomii
  4. dr Grzegorz Jaśkiewicz
    Wydział Filologiczny
  5. dr Marta Łuszczak
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  6. dr n. o zdr. Justyna Wyszyńska
    Wydział Medyczny
  7. dr Bożena Stasiowska-Chrobak
    Wydział Muzyki
  8. dr Beata Gumienny
    Wydział Pedagogiczny
  9. dr Jarosław Kinal
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  10. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR
    Wydział Sztuki
  11. dr Paweł Ostrowski
    Wydział Wychowania Fizycznego
  12. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
    Wydział Biotechnologii
  13. stud. Karolina Maternia
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  14. stud. Dorota Ziobro
    Wydział Ekonomii
  15. stud. Agata Widlarz
    Wydział Filologiczny
  16. stud. Sebastian Rzeszutek
    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  17. stud. Karolina Strojna
    Wydział Medyczny
  18. stud. Weronika Święch
    Wydział Muzyki
  19. stud. Magdalena Głuszczak
    Wydział Pedagogiczny
  20. stud. Joanna Paździor
    Wydział Prawa i Administracji
  21. stud. Jacek Sułuja
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  22. stud. Marta Mazurak
    Wydział Sztuki
  23. stud. Kamila Moskwa
    Wydział Wychowania Fizycznego
  24. stud. Gabriela Betlej
    Wydział Biotechnologii

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

  1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  4. dr hab. Roman Magryś, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr Mira Malczyńska-Biały
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  6. dr Piotr Długosz
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  7. mgr Dagmara Migut
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  8. mgr Patryk Kosowski
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  9. mgr Tomasz Kasza
    Wydział Filologiczny
  10. mgr Krzysztof Socha
    Wydział Filologiczny
  11. mgr Krzysztof Jamroży
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. mgr Artur Micek
    Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

  1. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  2. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  3. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
    Wydział Filologiczny
  5. dr Beata Guzowska
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  6. dr Wojciech Kwieciński
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  7. mgr Natalia Tańska
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  8. mgr Karol Skrobacz
    Wydział Biologiczno-Rolniczy
  9. mgr Matylda Zatorska
    Wydział Filologiczny
  10. mgr Damian Niezgoda
    Wydział Filologiczny
  11. mgr Judyta Rebizant
    Wydział Socjologiczno-Historyczny
  12. mgr Paweł Kocańda
    Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-30 10:06
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-30
Stronę obejrzano: 158919 razy
[+]