Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.11.2017 r.
30.11.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

W listopadzie Senat UR obradował na 13/158/2017 zwyczajnym posiedzeniu, w dniu 30.11.2017 r.

Podjęto wówczas uchwały dotyczące m.in.:

  • powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu Rzeszowskiego (w składzie: kolegium rektorskie, przedstawiciele związków zawodowych Uczelni),
  • zniesienia, na Wydziale Prawa i Administracji UR, kierunku studiów europeistyka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  • zmiany profili kształcenia: na praktyczny – na kierunku administracja, studia II stopnia oraz na profil ogólnoakademicki – na kierunku informatyka, studia II stopnia;
  • utworzenia studiów podyplomowych: ubezpieczenia społeczne z elementami prawa (na Wydziale Ekonomii) oraz legislacja samorządowa (na Wydziale Prawa i Administracji),
  • wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe Uniwersytetu;
  • sprzedaży nieruchomości przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie, będącej własnością UR;
  • zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Renaty Zadrąg-Tęczy (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, dr hab. Agnieszki Myszki (na Wydziale Filologicznym) oraz dr hab. n. med. Agnieszki Banaś- Ząbczyk (na Wydziale Medycznym).

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-12-04 13:21
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-12-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-12-04
Stronę obejrzano: 1272 razy
[+]