Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/US/96/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2017r. podczas realizacji przedmiotu Z

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016r. godz. 10:00

 


Aktualizacja 2016-11-18:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp


 

 

ZP/US/96/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w  2017r. podczas realizacji  przedmiotu Zimowe Formy Aktywności Ruchowej w Krynicy Górskiej”

 


 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/US/96/2016  pt.: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2017r. podczas realizacji  przedmiotu Zimowe Formy Aktywności Ruchowej/Obóz zimowy w Krynicy Górskiej" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Ośrodek Wypoczynkowy Gromada, 33-380 Krynica-Górska, ul. Czarny Potok 39, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 07.12.2016r. na kwotę:  180 120,00 zł brutto.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-12-15 10:43
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-15
Stronę obejrzano: 1834 razy
[+]