Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/94/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: Usługa hotelowo-restauracyjna podczas konferencji naukowej pt. „Geografia wyborcza Polski, Interpretacje postaw i zachowań obywateli”

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2016 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie — Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-94-2016

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/94/2016  pt.: Usługa hotelowo-restauracyjna podczas konferencji naukowej pt. „Geografia wyborcza Polski, Interpretacje postaw i zachowań obywateli" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotele Prezydenckie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 30.11.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon 2016-12-01 10:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-01
Stronę obejrzano: 609 razy
[+]