Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

Komisja ds. Kształcenia

Komisja ds. Rozwoju Uczelni

Komisja ds. Budżetu i Finansów

Komisja Statutowa

Komisja ds. Nauki

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów


Wstawił:Drozd Szymon 2016-09-27 08:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-09-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-27
Stronę obejrzano: 158918 razy
[+]