Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/73/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: „Organizacja cateringu oraz bankietu dla uczestników konferencji Different Aspects of Analysis and Probability DAAP 2016 w dniach 26-27 września 2016 r.”

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 r. o godz. 11:00.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia
  2. Projekt umowy- zał. nr 2  do ogłoszenia
  3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3  do ogłoszenia
  4. Treść zamówienia — Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-73-2016

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/73/2016  pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej  podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego  Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej,  organizowanego w dniach 20-21 października 2016  roku w Rzeszowie przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotel i Restauracja Nowy Dwór Jolanta Podgórska-Migut 36-062 Zaczernie 955A, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 16.09.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon 2016-09-23 15:14
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Stronę obejrzano: 1977 razy
[+]