Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów
Stan na 30.11.2006.r.
ogółem: 22.097
studia dzienne: 12.185
studia wieczorowe:   
studia zaoczne: 9912
studia podyplomowe: 2.106
studia doktoranckie: 113
 
Liczba jednostek- 31.12.2005
wydziały: 10
Instytuty: 17
Kierunki: 27
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 4
Doktora habilitowanego 1
 
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty:
Stan na 31 grudnia 2005 r.
 
nauczyciele akademiccy ogółem: 1203
(w tym):
 
Profesorowie tytularni: 97
Doktorzy habilitowani: 133
Doktorzy: 497
Magistrzy: 476
 
Wykładowcy: 61
Starsi wykładowcy (doktorzy i magistrzy): 162
Lektorzy, akompaniatorzy, instruktorzy: 20
Docenci: 1
 

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-21 14:15
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-21
Stronę obejrzano: 127154 razy
[+]