Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2018-10-05
Edycja: Komisje senackie - 15:15:58
Edycja: Komisje senackie - 15:13:01
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 14:51:53
Edycja: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:05:36
Edycja: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:05:20
Publikacja: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:04:41
Publikacja: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 10:04:35
Publikacja: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 10:04:29
Publikacja: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 10:04:24
Publikacja: STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA - 10:04:08
Publikacja: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 10:03:53
Publikacja: Stypendium ministra dla studentów - 10:03:48
Publikacja: ZAPOMOGA - 10:03:24
Publikacja: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 10:03:18
Publikacja: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 10:03:13
Publikacja: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10:03:08
Publikacja: STYPENDIUM SOCJALNE - 10:03:02
Publikacja: Archiwalne - 10:02:53
Publikacja: Regulamin świadczeń materialnych - 10:02:43
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM SOCJALNE - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Regulamin świadczeń materialnych - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Archiwalne (05.10.2018) - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Archiwalne - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: ZAPOMOGA - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Stypendium ministra dla studentów - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STUDENCI – CUDZOZIEMCY - STYPENDIA - 10:01:11
Przeniesienie do Archiwum: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 10:01:11
Przeniesienie artykułu: Regulamin świadczeń materialnych - 09:59:36
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 09:57:16
Edycja: Regulamin świadczeń materialnych - 09:55:58
Utworzenie: Archiwalne (05.10.2018) - 09:55:18
Utworzenie: Kontakty do dziekanatów spraw socjalnych - 09:49:54
Utworzenie: Wysokość świadczeń pomocy materialnej - 09:46:39
Utworzenie: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów od r. akad. 2018/2019 - 09:45:06
Utworzenie: Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów od r.akad. 2018/2019 - 09:43:39
Utworzenie: STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA - 09:41:32
Utworzenie: STUDENCI – CUDZOZIEMCY - STYPENDIA - 09:40:49
Edycja: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 09:18:59
Utworzenie: STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - 09:18:33
Utworzenie: Stypendium ministra dla studentów - 09:17:38
Utworzenie: ZAPOMOGA - 08:38:00
Utworzenie: STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - 08:37:06
Utworzenie: STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - 08:36:17
Utworzenie: STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 08:34:55
Utworzenie: STYPENDIUM SOCJALNE - 08:32:30
Edycja: Samorząd Studentów - 07:50:48
Edycja: Samorząd Studentów - 07:50:31
Edycja: Samorząd Studentów - 07:49:51
Edycja: Samorząd Studentów - 07:48:35

2018-10-04
Edycja: - 15:23:23
Utworzenie: - 15:23:05
Edycja: Regulamin - prawa autorskie - 15:11:18
Edycja: Regulamin - prawa autorskie - 15:09:50
Edycja: Regulamin - prawa autorskie - 15:09:35
Edycja: Regulamin - prawa autorskie - 15:08:53
Utworzenie: Regulamin - prawa autorskie - 15:08:24
Edycja: Regulamin studiów - 13:26:01
Edycja: Regulamin studiów - 13:25:43
Edycja: Regulamin studiów - 13:18:38
Edycja: Regulamin studiów - 13:17:30

2018-09-27
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:13:56
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:13:36
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:13:11
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:12:52
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:12:18
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:10:56
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:10:22
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:09:58
Edycja: 20.09.2018 r. - 15:08:51
Utworzenie: 20.09.2018 r. - 15:08:20
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 15:03:02
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 15:01:58
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2018 - 15:00:42
Edycja: Wyniki akredytacji - 11:57:08

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

2014-07-02
Utworzenie podmenu: 26.06.2014 r. - 14:58:00

2014-06-04
Utworzenie podmenu: 29.05.2014 r. - 18:24:46

2014-04-29
Utworzenie podmenu: 24.04.2014 r. - 13:16:28

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48