Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian


2019-06-03
Edycja: Aktualności - 09:29:36
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - 09:27:32
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia - 09:27:03
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo - 09:26:37
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej pedagogika - 09:26:10
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne - 09:25:49
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki prawne - 09:25:23
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu - 09:24:56
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki medyczne - 09:24:27
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne - 09:24:01
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne - 09:22:25
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo - 09:22:01
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej językoznawstwo - 09:21:24
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej historia - 09:21:00
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej filozofia - 09:20:34
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse - 09:18:22
Utworzenie: Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej archeologia - 09:17:24
Edycja: Kontakt i miejsce składania dokumentów - 09:04:10
Utworzenie: Kontakt i miejsce składania dokumentów - 09:03:29
Utworzenie: Pliki do pobrania - 09:03:01
Utworzenie: Limity przyjęć - 09:02:36
Utworzenie: Wykaz wymaganych dokumentów - 09:02:05
Utworzenie: Harmonogram rekrutacji 2019/2020 - 09:01:31
Utworzenie: Ogólne warunki rekrutacji - 09:00:55
Utworzenie: Kontakt - 08:56:13
Utworzenie: Akty prawne - 08:55:42
Utworzenie: Program kształcenia - 08:55:18
Utworzenie: O Szkole Doktorskiej UR - 08:54:26
Utworzenie: Aktualności - 08:54:01
Edycja: Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - 08:38:21

2019-05-31
Edycja: Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - 14:39:38
Utworzenie: 30.05.2019 r. - 13:36:18
Edycja: UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2019 - 13:32:46
Edycja: Komisje senackie - 13:25:27

2019-05-29
Edycja: Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - 07:53:28
Edycja: Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - 07:48:25
Edycja: Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - 07:45:46

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

2010-03-05
Utworzenie podmenu: 25.02.2010 r. - 08:40:01
Utworzenie podmenu: 28.01.2010 r. - 08:39:12
Utworzenie podmenu: 17.12.2009 r. - 08:38:25
Utworzenie podmenu: 26.11.2009 r. - 08:37:45
Utworzenie podmenu: 29.10.2009 r. - 08:36:54
Utworzenie podmenu: Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim - 08:31:51

2010-03-04
Utworzenie podmenu: 2010 - 14:42:00

2009-11-05
Utworzenie podmenu: 24.09.2009 r. - 11:28:44
Utworzenie podmenu: 18.06.2009 r. - 11:27:59
Utworzenie podmenu: 28.05.2009 r. - 11:27:00
Utworzenie podmenu: 23.04.2009 r. - 11:26:17
Utworzenie podmenu: 26.03.2009 r. - 11:25:21
Utworzenie podmenu: 26.02.2009 r. - 11:24:39
Utworzenie podmenu: 29.01.2009 r. - 11:23:33
Utworzenie podmenu: 18.12.2008 r. - 11:22:48
Utworzenie podmenu: 27.11.2008 r. - 11:21:56
Utworzenie podmenu: 30.10.2008 r. - 11:21:10
Utworzenie podmenu: 25.09.2008 r. - 11:20:28
Utworzenie podmenu: 25.06.2008 r. - 11:19:38
Utworzenie podmenu: 19.05.2008 - 11:18:26
Utworzenie podmenu: 2009 - 11:16:08

Strona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60